BindRen

Ország: Európai Unió

Nyelv: bolgár

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

colestilan

Beszerezhető a:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC-kód:

V03AE

INN (nemzetközi neve):

colestilan

Terápiás csoport:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Terápiás terület:

Хиперфосфатемията

Terápiás javallatok:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Termék összefoglaló:

Revision: 2

Engedélyezési státusz:

Отменено

Engedély dátuma:

2013-01-21

Betegtájékoztató

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató dán 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők dán 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők német 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 01-04-2015
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők román 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 01-04-2015
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 01-04-2015
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 01-04-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 01-04-2015
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 01-04-2015

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése