BindRen

Riik: Euroopa Liit

keel: bulgaaria

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Laadi alla Infovoldik (PIL)
01-04-2015
Laadi alla Toote omadused (SPC)
01-04-2015
Laadi alla Avaliku hindamisaruande (PAR)
01-04-2015

Toimeaine:

colestilan

Saadav alates:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC kood:

V03AE

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

colestilan

Terapeutiline rühm:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Terapeutiline ala:

Хиперфосфатемията

Näidustused:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Toote kokkuvõte:

Revision: 2

Volitamisolek:

Отменено

Loa andmise kuupäev:

2013-01-21

Infovoldik

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik hispaania 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused hispaania 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik tšehhi 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused tšehhi 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik taani 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused taani 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande taani 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik saksa 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused saksa 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik eesti 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused eesti 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik kreeka 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused kreeka 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik inglise 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused inglise 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik prantsuse 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused prantsuse 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik itaalia 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused itaalia 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik läti 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused läti 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik leedu 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused leedu 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik ungari 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused ungari 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik malta 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused malta 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik hollandi 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused hollandi 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik poola 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused poola 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik portugali 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused portugali 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik rumeenia 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused rumeenia 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik slovaki 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused slovaki 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik sloveeni 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused sloveeni 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik soome 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused soome 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik rootsi 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused rootsi 01-04-2015
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik norra 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused norra 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik islandi 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused islandi 01-04-2015
Infovoldik Infovoldik horvaadi 01-04-2015
Toote omadused Toote omadused horvaadi 01-04-2015

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu