BindRen

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: bulgāru

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

colestilan

Pieejams no:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATĶ kods:

V03AE

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

colestilan

Ārstniecības grupa:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Ārstniecības joma:

Хиперфосфатемията

Ārstēšanas norādes:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Produktu pārskats:

Revision: 2

Autorizācija statuss:

Отменено

Autorizācija datums:

2013-01-21

Lietošanas instrukcija

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 01-04-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 01-04-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 01-04-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 01-04-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 01-04-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 01-04-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 01-04-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 01-04-2015
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 01-04-2015
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 01-04-2015
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 01-04-2015

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi