Reyataz

Land: Europeiska unionen

Språk: danska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
30-08-2023

Aktiva substanser:

atazanavir (as sulfate)

Tillgänglig från:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC-kod:

J05AE08

INN (International namn):

atazanavir sulfate

Terapeutisk grupp:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terapiområde:

HIV infektioner

Terapeutiska indikationer:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Produktsammanfattning:

Revision: 54

Bemyndigande status:

autoriseret

Tillstånd datum:

2004-03-01

Bipacksedel

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel bulgariska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper bulgariska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport bulgariska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel spanska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel tyska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel estniska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel engelska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel franska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel italienska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel polska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel finska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel svenska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel norska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 30-08-2023
Bipacksedel Bipacksedel isländska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport isländska 28-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 30-08-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 30-08-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport kroatiska 28-09-2016

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik