Reyataz

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: danų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

atazanavir (as sulfate)

Prieinama:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC kodas:

J05AE08

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

atazanavir sulfate

Farmakoterapinė grupė:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Gydymo sritis:

HIV infektioner

Terapinės indikacijos:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Produkto santrauka:

Revision: 54

Autorizacija statusas:

autoriseret

Leidimo data:

2004-03-01

Pakuotės lapelis

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės čekų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 30-08-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 28-09-2016
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės estų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės graikų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės anglų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 30-08-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 28-09-2016
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės italų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės latvių 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 30-08-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 28-09-2016
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės olandų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 30-08-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 28-09-2016
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės suomių 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės švedų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės islandų 30-08-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 30-08-2023
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 30-08-2023

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją