Reyataz

Country: Unjoni Ewropea

Lingwa: Daniż

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

atazanavir (as sulfate)

Disponibbli minn:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Kodiċi ATC:

J05AE08

INN (Isem Internazzjonali):

atazanavir sulfate

Grupp terapewtiku:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Żona terapewtika:

HIV infektioner

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 54

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

autoriseret

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2004-03-01

Fuljett ta 'informazzjoni

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Bulgaru 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Bulgaru 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 30-08-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 28-09-2016
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 30-08-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 28-09-2016
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 30-08-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 28-09-2016
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 30-08-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 28-09-2016
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 30-08-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 28-09-2016
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 30-08-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 28-09-2016
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 30-08-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 28-09-2016
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 30-08-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 28-09-2016
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 30-08-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 30-08-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Iżlandiż 28-09-2016
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 30-08-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 30-08-2023

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti