Reyataz

Ország: Európai Unió

Nyelv: dán

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

atazanavir (as sulfate)

Beszerezhető a:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC-kód:

J05AE08

INN (nemzetközi neve):

atazanavir sulfate

Terápiás csoport:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terápiás terület:

HIV infektioner

Terápiás javallatok:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Termék összefoglaló:

Revision: 54

Engedélyezési státusz:

autoriseret

Engedély dátuma:

2004-03-01

Betegtájékoztató

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató bolgár 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők bolgár 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők német 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 30-08-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 28-09-2016
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők román 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 30-08-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 28-09-2016
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 30-08-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 28-09-2016
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 30-08-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 30-08-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 30-08-2023

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése