Reyataz

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: דנית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

atazanavir (as sulfate)

זמין מ:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

קוד ATC:

J05AE08

INN (שם בינלאומי):

atazanavir sulfate

קבוצה תרפויטית:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

איזור תרפויטי:

HIV infektioner

סממני תרפויטית:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

leaflet_short:

Revision: 54

מצב אישור:

autoriseret

תאריך אישור:

2004-03-01

עלון מידע

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע בולגרית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר בולגרית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה בולגרית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע ספרדית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע גרמנית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע אסטונית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע יוונית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע אנגלית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע צרפתית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע איטלקית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע לטבית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע ליטאית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע הונגרית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע מלטית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע הולנדית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע פולנית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע רומנית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע סלובקית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע סלובנית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע פינית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע שוודית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע נורבגית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 30-08-2023
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איסלנדית 28-09-2016
עלון מידע עלון מידע קרואטית 30-08-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 30-08-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה קרואטית 28-09-2016

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים