Reyataz

Riik: Euroopa Liit

keel: taani

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Infovoldik Infovoldik (PIL)
30-08-2023
Toote omadused Toote omadused (SPC)
30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)
28-09-2016

Toimeaine:

atazanavir (as sulfate)

Saadav alates:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC kood:

J05AE08

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

atazanavir sulfate

Terapeutiline rühm:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terapeutiline ala:

HIV infektioner

Näidustused:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Toote kokkuvõte:

Revision: 54

Volitamisolek:

autoriseret

Loa andmise kuupäev:

2004-03-01

Infovoldik

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik bulgaaria 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused bulgaaria 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande bulgaaria 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik hispaania 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused hispaania 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik tšehhi 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused tšehhi 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik saksa 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused saksa 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik eesti 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused eesti 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik kreeka 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused kreeka 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik inglise 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused inglise 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik prantsuse 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused prantsuse 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik itaalia 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused itaalia 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik läti 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused läti 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik leedu 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused leedu 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik ungari 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused ungari 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik malta 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused malta 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik hollandi 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused hollandi 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik poola 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused poola 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik portugali 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused portugali 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik rumeenia 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused rumeenia 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik slovaki 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused slovaki 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik sloveeni 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused sloveeni 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik soome 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused soome 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik rootsi 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused rootsi 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik norra 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused norra 30-08-2023
Infovoldik Infovoldik islandi 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused islandi 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande islandi 28-09-2016
Infovoldik Infovoldik horvaadi 30-08-2023
Toote omadused Toote omadused horvaadi 30-08-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande horvaadi 28-09-2016

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu