Reyataz

Country: European Union

Language: Danish

Source: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:

atazanavir (as sulfate)

Available from:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC code:

J05AE08

INN (International Name):

atazanavir sulfate

Therapeutic group:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Therapeutic area:

HIV infektioner

Therapeutic indications:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Product summary:

Revision: 54

Authorization status:

autoriseret

Authorization date:

2004-03-01

Patient Information leaflet

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Bulgarian 30-08-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Bulgarian 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Bulgarian 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report German 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report English 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report French 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 30-08-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 30-08-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 30-08-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 30-08-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 30-08-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 30-08-2023
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 30-08-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Icelandic 28-09-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 30-08-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Croatian 28-09-2016

Search alerts related to this product

View documents history