Reyataz

국가: 유럽 연합

언어: 덴마크어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

환자 정보 전단 환자 정보 전단 (PIL)
30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 (SPC)
30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 (PAR)
28-09-2016

유효 성분:

atazanavir (as sulfate)

제공처:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC 코드:

J05AE08

INN (International Name):

atazanavir sulfate

치료 그룹:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

치료 영역:

HIV infektioner

치료 징후:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

제품 요약:

Revision: 54

승인 상태:

autoriseret

승인 날짜:

2004-03-01

환자 정보 전단

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 불가리아어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 불가리아어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 불가리아어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 30-08-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 아이슬란드어 28-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 30-08-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 30-08-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 크로아티아어 28-09-2016

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기