Reyataz

Država: Evropska unija

Jezik: danščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni (PAR)
28-09-2016

Aktivna sestavina:

atazanavir (as sulfate)

Dostopno od:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Koda artikla:

J05AE08

INN (mednarodno ime):

atazanavir sulfate

Terapevtska skupina:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terapevtsko območje:

HIV infektioner

Terapevtske indikacije:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Povzetek izdelek:

Revision: 54

Status dovoljenje:

autoriseret

Datum dovoljenje:

2004-03-01

Navodilo za uporabo

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo bolgarščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka bolgarščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni bolgarščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 30-08-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni islandščina 28-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 30-08-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 30-08-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni hrvaščina 28-09-2016

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov