Reyataz

Land: Europese Unie

Taal: Deens

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Bijsluiter Bijsluiter (PIL)
30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken (SPC)
30-08-2023

Werkstoffen:

atazanavir (as sulfate)

Beschikbaar vanaf:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC-code:

J05AE08

INN (Algemene Internationale Benaming):

atazanavir sulfate

Therapeutische categorie:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Therapeutisch gebied:

HIV infektioner

therapeutische indicaties:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Product samenvatting:

Revision: 54

Autorisatie-status:

autoriseret

Autorisatie datum:

2004-03-01

Bijsluiter

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Bulgaars 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Bulgaars 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Bulgaars 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Spaans 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Duits 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Duits 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Engels 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Engels 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Frans 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Frans 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Pools 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Pools 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Fins 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Fins 30-08-2023
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Noors 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Noors 30-08-2023
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport IJslands 28-09-2016
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 30-08-2023
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 30-08-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Kroatisch 28-09-2016

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten