Reyataz

国家: 欧盟

语言: 丹麦文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

资料单张 资料单张 (PIL)
30-08-2023
产品特点 产品特点 (SPC)
30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 (PAR)
28-09-2016

有效成分:

atazanavir (as sulfate)

可用日期:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC代码:

J05AE08

INN(国际名称):

atazanavir sulfate

治疗组:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

治疗领域:

HIV infektioner

疗效迹象:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

產品總結:

Revision: 54

授权状态:

autoriseret

授权日期:

2004-03-01

资料单张

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 保加利亚文 30-08-2023
产品特点 产品特点 保加利亚文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 保加利亚文 28-09-2016
资料单张 资料单张 西班牙文 30-08-2023
产品特点 产品特点 西班牙文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 28-09-2016
资料单张 资料单张 捷克文 30-08-2023
产品特点 产品特点 捷克文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 28-09-2016
资料单张 资料单张 德文 30-08-2023
产品特点 产品特点 德文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 德文 28-09-2016
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 30-08-2023
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 28-09-2016
资料单张 资料单张 希腊文 30-08-2023
产品特点 产品特点 希腊文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 28-09-2016
资料单张 资料单张 英文 30-08-2023
产品特点 产品特点 英文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 英文 28-09-2016
资料单张 资料单张 法文 30-08-2023
产品特点 产品特点 法文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 法文 28-09-2016
资料单张 资料单张 意大利文 30-08-2023
产品特点 产品特点 意大利文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 28-09-2016
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 30-08-2023
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 28-09-2016
资料单张 资料单张 立陶宛文 30-08-2023
产品特点 产品特点 立陶宛文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 28-09-2016
资料单张 资料单张 匈牙利文 30-08-2023
产品特点 产品特点 匈牙利文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 28-09-2016
资料单张 资料单张 马耳他文 30-08-2023
产品特点 产品特点 马耳他文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 28-09-2016
资料单张 资料单张 荷兰文 30-08-2023
产品特点 产品特点 荷兰文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 28-09-2016
资料单张 资料单张 波兰文 30-08-2023
产品特点 产品特点 波兰文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 28-09-2016
资料单张 资料单张 葡萄牙文 30-08-2023
产品特点 产品特点 葡萄牙文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 28-09-2016
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 30-08-2023
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 28-09-2016
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 30-08-2023
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 28-09-2016
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 30-08-2023
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 28-09-2016
资料单张 资料单张 芬兰文 30-08-2023
产品特点 产品特点 芬兰文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 28-09-2016
资料单张 资料单张 瑞典文 30-08-2023
产品特点 产品特点 瑞典文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 28-09-2016
资料单张 资料单张 挪威文 30-08-2023
产品特点 产品特点 挪威文 30-08-2023
资料单张 资料单张 冰岛文 30-08-2023
产品特点 产品特点 冰岛文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 冰岛文 28-09-2016
资料单张 资料单张 克罗地亚文 30-08-2023
产品特点 产品特点 克罗地亚文 30-08-2023
公众评估报告 公众评估报告 克罗地亚文 28-09-2016

搜索与此产品相关的警报

查看文件历史