Reyataz

País: União Europeia

Língua: dinamarquês

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

atazanavir (as sulfate)

Disponível em:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Código ATC:

J05AE08

DCI (Denominação Comum Internacional):

atazanavir sulfate

Grupo terapêutico:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Área terapêutica:

HIV infektioner

Indicações terapêuticas:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Resumo do produto:

Revision: 54

Status de autorização:

autoriseret

Data de autorização:

2004-03-01

Folheto informativo - Bula

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula búlgaro 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas búlgaro 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas espanhol 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas tcheco 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas alemão 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas estoniano 30-08-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 28-09-2016
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas grego 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas inglês 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas francês 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas italiano 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas letão 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas lituano 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas húngaro 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas maltês 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas holandês 30-08-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 28-09-2016
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas polonês 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas português 30-08-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 28-09-2016
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas romeno 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas eslovaco 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas esloveno 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas finlandês 30-08-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 28-09-2016
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas sueco 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas norueguês 30-08-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas islandês 30-08-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público islandês 28-09-2016
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 30-08-2023
Características técnicas Características técnicas croata 30-08-2023

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos