Reyataz

Kraj: Unia Europejska

Język: duński

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

atazanavir (as sulfate)

Dostępny od:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Kod ATC:

J05AE08

INN (International Nazwa):

atazanavir sulfate

Grupa terapeutyczna:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Dziedzina terapeutyczna:

HIV infektioner

Wskazania:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Podsumowanie produktu:

Revision: 54

Status autoryzacji:

autoriseret

Data autoryzacji:

2004-03-01

Ulotka dla pacjenta

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta bułgarski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu bułgarski 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego bułgarski 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 30-08-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 30-08-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 30-08-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 30-08-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 30-08-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 30-08-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego islandzki 28-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 30-08-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 30-08-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 28-09-2016

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów