Reyataz

Страна: Европейский союз

Язык: датский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

atazanavir (as sulfate)

Доступна с:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

код АТС:

J05AE08

ИНН (Международная Имя):

atazanavir sulfate

Терапевтическая группа:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Терапевтические области:

HIV infektioner

Терапевтические показания :

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Обзор продуктов:

Revision: 54

Статус Авторизация:

autoriseret

Дата Авторизация:

2004-03-01

тонкая брошюра

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра болгарский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 30-08-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 28-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 30-08-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 28-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 30-08-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 28-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 30-08-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 28-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 30-08-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 28-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 30-08-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 30-08-2023

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов