Reyataz

Država: Europska Unija

Jezik: danski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
30-08-2023

Aktivni sastojci:

atazanavir (as sulfate)

Dostupno od:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC koda:

J05AE08

INN (International ime):

atazanavir sulfate

Terapijska grupa:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Područje terapije:

HIV infektioner

Terapijske indikacije:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Proizvod sažetak:

Revision: 54

Status autorizacije:

autoriseret

Datum autorizacije:

2004-03-01

Uputa o lijeku

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku bugarski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka bugarski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog bugarski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 30-08-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog islandski 28-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 30-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 30-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog hrvatski 28-09-2016

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata