Reyataz

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: daneză

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
30-08-2023

Ingredient activ:

atazanavir (as sulfate)

Disponibil de la:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Codul ATC:

J05AE08

INN (nume internaţional):

atazanavir sulfate

Grupul Terapeutică:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Zonă Terapeutică:

HIV infektioner

Indicații terapeutice:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Rezumat produs:

Revision: 54

Statutul autorizaţiei:

autoriseret

Data de autorizare:

2004-03-01

Prospect

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect bulgară 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului bulgară 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare bulgară 28-09-2016
Prospect Prospect spaniolă 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 28-09-2016
Prospect Prospect cehă 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 28-09-2016
Prospect Prospect germană 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 28-09-2016
Prospect Prospect estoniană 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 28-09-2016
Prospect Prospect greacă 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 28-09-2016
Prospect Prospect engleză 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 28-09-2016
Prospect Prospect franceză 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 28-09-2016
Prospect Prospect italiană 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 28-09-2016
Prospect Prospect letonă 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 28-09-2016
Prospect Prospect lituaniană 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 28-09-2016
Prospect Prospect maghiară 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 28-09-2016
Prospect Prospect malteză 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 28-09-2016
Prospect Prospect olandeză 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 28-09-2016
Prospect Prospect poloneză 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 28-09-2016
Prospect Prospect portugheză 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 28-09-2016
Prospect Prospect română 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 28-09-2016
Prospect Prospect slovacă 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 28-09-2016
Prospect Prospect slovenă 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 28-09-2016
Prospect Prospect finlandeză 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 28-09-2016
Prospect Prospect suedeză 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 28-09-2016
Prospect Prospect norvegiană 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 30-08-2023
Prospect Prospect islandeză 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare islandeză 28-09-2016
Prospect Prospect croată 30-08-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 30-08-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare croată 28-09-2016

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor