Reyataz

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: dāņu

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

atazanavir (as sulfate)

Pieejams no:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATĶ kods:

J05AE08

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

atazanavir sulfate

Ārstniecības grupa:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Ārstniecības joma:

HIV infektioner

Ārstēšanas norādes:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Produktu pārskats:

Revision: 54

Autorizācija statuss:

autoriseret

Autorizācija datums:

2004-03-01

Lietošanas instrukcija

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija bulgāru 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts bulgāru 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums bulgāru 28-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 28-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 28-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 28-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 28-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 28-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 28-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 28-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 28-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 30-08-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums īslandiešu 28-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 30-08-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 30-08-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 28-09-2016

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi