Reyataz

البلد: الاتحاد الأوروبي

اللغة: الدانماركية

المصدر: EMA (European Medicines Agency)

اشتر الآن

العنصر النشط:

atazanavir (as sulfate)

متاح من:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC رمز:

J05AE08

INN (الاسم الدولي):

atazanavir sulfate

المجموعة العلاجية:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

المجال العلاجي:

HIV infektioner

الخصائص العلاجية:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

ملخص المنتج:

Revision: 54

الوضع إذن:

autoriseret

تاريخ الترخيص:

2004-03-01

نشرة المعلومات

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

خصائص المنتج

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات البلغارية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج البلغارية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البلغارية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإسبانية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإسبانية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإسبانية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات التشيكية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج التشيكية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور التشيكية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الألمانية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الألمانية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الألمانية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإستونية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإستونية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإستونية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اليونانية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج اليونانية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اليونانية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإنجليزية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإنجليزية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإنجليزية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفرنسية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الفرنسية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفرنسية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإيطالية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإيطالية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإيطالية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللاتفية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج اللاتفية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللاتفية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللتوانية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج اللتوانية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللتوانية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهنغارية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الهنغارية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهنغارية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات المالطية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج المالطية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور المالطية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهولندية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الهولندية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهولندية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البولندية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج البولندية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البولندية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البرتغالية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج البرتغالية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البرتغالية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الرومانية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الرومانية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الرومانية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفاكية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفاكية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفاكية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفانية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفانية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفانية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفنلندية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الفنلندية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفنلندية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السويدية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج السويدية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السويدية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات النرويجية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج النرويجية 30-08-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الأيسلاندية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الأيسلاندية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الأيسلاندية 28-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الكرواتية 30-08-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الكرواتية 30-08-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الكرواتية 28-09-2016

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات