Reyataz

Země: Evropská unie

Jazyk: dánština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

atazanavir (as sulfate)

Dostupné s:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC kód:

J05AE08

INN (Mezinárodní Name):

atazanavir sulfate

Terapeutické skupiny:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terapeutické oblasti:

HIV infektioner

Terapeutické indikace:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Přehled produktů:

Revision: 54

Stav Autorizace:

autoriseret

Datum autorizace:

2004-03-01

Informace pro uživatele

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele bulharština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu bulharština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení bulharština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 30-08-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení islandština 28-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 30-08-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 30-08-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení chorvatština 28-09-2016

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů