Reyataz

País: Unió Europea

Idioma: danès

Font: EMA (European Medicines Agency)

Compra'l ara

ingredients actius:

atazanavir (as sulfate)

Disponible des:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Codi ATC:

J05AE08

Designació comuna internacional (DCI):

atazanavir sulfate

Grupo terapéutico:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Área terapéutica:

HIV infektioner

indicaciones terapéuticas:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Resumen del producto:

Revision: 54

Estat d'Autorització:

autoriseret

Data d'autorització:

2004-03-01

Informació per a l'usuari

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Llegiu el document complet
                
              

Fitxa tècnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari búlgar 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica búlgar 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública búlgar 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari espanyol 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica espanyol 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública espanyol 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari txec 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica txec 30-08-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari alemany 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica alemany 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública alemany 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari estonià 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica estonià 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública estonià 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari grec 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica grec 30-08-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari anglès 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica anglès 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública anglès 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari francès 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica francès 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública francès 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari italià 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica italià 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública italià 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari letó 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica letó 30-08-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari lituà 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica lituà 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública lituà 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari hongarès 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica hongarès 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública hongarès 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari maltès 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica maltès 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública maltès 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari neerlandès 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica neerlandès 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública neerlandès 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari polonès 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica polonès 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública polonès 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari portuguès 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica portuguès 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública portuguès 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari romanès 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica romanès 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública romanès 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovac 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovac 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovac 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovè 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovè 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovè 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari finès 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica finès 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública finès 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari suec 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica suec 30-08-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari noruec 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica noruec 30-08-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari islandès 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica islandès 30-08-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública islandès 28-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari croat 30-08-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica croat 30-08-2023

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents