Reyataz

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
30-08-2023

Aktiv bestanddel:

atazanavir (as sulfate)

Tilgængelig fra:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC-kode:

J05AE08

INN (International Name):

atazanavir sulfate

Terapeutisk gruppe:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terapeutisk område:

HIV infektioner

Terapeutiske indikationer:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Produkt oversigt:

Revision: 54

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2004-03-01

Indlægsseddel

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 30-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 30-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport islandsk 28-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 30-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 30-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 28-09-2016

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik