Reyataz

Страна: Європейський Союз

мова: данська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

atazanavir (as sulfate)

Доступна з:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Код атс:

J05AE08

ІПН (Міжнародна Ім'я):

atazanavir sulfate

Терапевтична група:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Терапевтична области:

HIV infektioner

Терапевтичні свідчення:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Огляд продуктів:

Revision: 54

Статус Авторизація:

autoriseret

Дата Авторизація:

2004-03-01

інформаційний буклет

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет болгарська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 30-08-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 28-09-2016
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 30-08-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 28-09-2016
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 30-08-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 28-09-2016
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 30-08-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 30-08-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 30-08-2023

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів