Reyataz

Land: Europäische Union

Sprache: Dänisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

atazanavir (as sulfate)

Verfügbar ab:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC-Code:

J05AE08

INN (Internationale Bezeichnung):

atazanavir sulfate

Therapiegruppe:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Therapiebereich:

HIV infektioner

Anwendungsgebiete:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Produktbesonderheiten:

Revision: 54

Berechtigungsstatus:

autoriseret

Berechtigungsdatum:

2004-03-01

Gebrauchsinformation

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Bulgarisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Bulgarisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Bulgarisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Spanisch 30-08-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Deutsch 30-08-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Estnisch 30-08-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Griechisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Englisch 30-08-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Französisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Italienisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Lettisch 30-08-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Litauisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Polnisch 30-08-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Finnisch 30-08-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 30-08-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Isländisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Isländisch 28-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 30-08-2023
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 30-08-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Kroatisch 28-09-2016

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen