Reyataz

Страна: Европейски съюз

Език: датски

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

atazanavir (as sulfate)

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

J05AE08

INN (Международно Name):

atazanavir sulfate

Терапевтична група:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Терапевтична област:

HIV infektioner

Терапевтични показания:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Каталог на резюме:

Revision: 54

Статус Оторизация:

autoriseret

Дата Оторизация:

2004-03-01

Листовка

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка български 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта български 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка български 28-09-2016
Листовка Листовка испански 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-08-2023
Листовка Листовка чешки 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-08-2023
Листовка Листовка немски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-08-2023
Листовка Листовка естонски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-08-2023
Листовка Листовка гръцки 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-08-2023
Листовка Листовка английски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-09-2016
Листовка Листовка френски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-08-2023
Листовка Листовка италиански 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-09-2016
Листовка Листовка латвийски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-09-2016
Листовка Листовка литовски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-08-2023
Листовка Листовка унгарски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-08-2023
Листовка Листовка малтийски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-09-2016
Листовка Листовка полски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-08-2023
Листовка Листовка португалски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-09-2016
Листовка Листовка румънски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-08-2023
Листовка Листовка словашки 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-08-2023
Листовка Листовка словенски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-09-2016
Листовка Листовка фински 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-08-2023
Листовка Листовка шведски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-08-2023
Листовка Листовка норвежки 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-08-2023
Листовка Листовка исландски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка исландски 28-09-2016
Листовка Листовка хърватски 30-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите