Reyataz

Country: Եվրոպական Միություն

language: դանիերեն

source: EMA (European Medicines Agency)

buyitnow

PIL PIL (PIL)
30-08-2023
SPC SPC (SPC)
30-08-2023
PAR PAR (PAR)
28-09-2016

active_ingredient:

atazanavir (as sulfate)

MAH:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC_code:

J05AE08

INN:

atazanavir sulfate

therapeutic_group:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

therapeutic_area:

HIV infektioner

therapeutic_indication:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

leaflet_short:

Revision: 54

authorization_status:

autoriseret

authorization_date:

2004-03-01

PIL

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                read_full_document
                
              

SPC

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

PIL PIL բուլղարերեն 30-08-2023
SPC SPC բուլղարերեն 30-08-2023
PAR PAR բուլղարերեն 28-09-2016
PIL PIL իսպաներեն 30-08-2023
SPC SPC իսպաներեն 30-08-2023
PAR PAR իսպաներեն 28-09-2016
PIL PIL չեխերեն 30-08-2023
SPC SPC չեխերեն 30-08-2023
PAR PAR չեխերեն 28-09-2016
PIL PIL գերմաներեն 30-08-2023
SPC SPC գերմաներեն 30-08-2023
PAR PAR գերմաներեն 28-09-2016
PIL PIL էստոներեն 30-08-2023
SPC SPC էստոներեն 30-08-2023
PAR PAR էստոներեն 28-09-2016
PIL PIL հունարեն 30-08-2023
SPC SPC հունարեն 30-08-2023
PAR PAR հունարեն 28-09-2016
PIL PIL անգլերեն 30-08-2023
SPC SPC անգլերեն 30-08-2023
PAR PAR անգլերեն 28-09-2016
PIL PIL ֆրանսերեն 30-08-2023
SPC SPC ֆրանսերեն 30-08-2023
PAR PAR ֆրանսերեն 28-09-2016
PIL PIL իտալերեն 30-08-2023
SPC SPC իտալերեն 30-08-2023
PAR PAR իտալերեն 28-09-2016
PIL PIL լատվիերեն 30-08-2023
SPC SPC լատվիերեն 30-08-2023
PAR PAR լատվիերեն 28-09-2016
PIL PIL լիտվերեն 30-08-2023
SPC SPC լիտվերեն 30-08-2023
PAR PAR լիտվերեն 28-09-2016
PIL PIL հունգարերեն 30-08-2023
SPC SPC հունգարերեն 30-08-2023
PAR PAR հունգարերեն 28-09-2016
PIL PIL մալթերեն 30-08-2023
SPC SPC մալթերեն 30-08-2023
PAR PAR մալթերեն 28-09-2016
PIL PIL հոլանդերեն 30-08-2023
SPC SPC հոլանդերեն 30-08-2023
PAR PAR հոլանդերեն 28-09-2016
PIL PIL լեհերեն 30-08-2023
SPC SPC լեհերեն 30-08-2023
PAR PAR լեհերեն 28-09-2016
PIL PIL պորտուգալերեն 30-08-2023
SPC SPC պորտուգալերեն 30-08-2023
PAR PAR պորտուգալերեն 28-09-2016
PIL PIL ռումիներեն 30-08-2023
SPC SPC ռումիներեն 30-08-2023
PAR PAR ռումիներեն 28-09-2016
PIL PIL սլովակերեն 30-08-2023
SPC SPC սլովակերեն 30-08-2023
PAR PAR սլովակերեն 28-09-2016
PIL PIL սլովեներեն 30-08-2023
SPC SPC սլովեներեն 30-08-2023
PAR PAR սլովեներեն 28-09-2016
PIL PIL ֆիններեն 30-08-2023
SPC SPC ֆիններեն 30-08-2023
PAR PAR ֆիններեն 28-09-2016
PIL PIL շվեդերեն 30-08-2023
SPC SPC շվեդերեն 30-08-2023
PAR PAR շվեդերեն 28-09-2016
PIL PIL Նորվեգերեն 30-08-2023
SPC SPC Նորվեգերեն 30-08-2023
PIL PIL իսլանդերեն 30-08-2023
SPC SPC իսլանդերեն 30-08-2023
PAR PAR իսլանդերեն 28-09-2016
PIL PIL խորվաթերեն 30-08-2023
SPC SPC խորվաթերեն 30-08-2023
PAR PAR խորվաթերեն 28-09-2016

view_documents_history