Reyataz

Nchi: Umoja wa Ulaya

Lugha: Kidenmaki

Chanzo: EMA (European Medicines Agency)

Nunua Sasa

Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi (PIL)
30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa (SPC)
30-08-2023

Viambatanisho vya kazi:

atazanavir (as sulfate)

Inapatikana kutoka:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC kanuni:

J05AE08

INN (Jina la Kimataifa):

atazanavir sulfate

Kundi la matibabu:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Eneo la matibabu:

HIV infektioner

Matibabu dalili:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Bidhaa muhtasari:

Revision: 54

Idhini hali ya:

autoriseret

Idhini ya tarehe:

2004-03-01

Taarifa za kipeperushi

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Soma hati kamili
                
              

Tabia za bidhaa

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Soma hati kamili
                
              

Nyaraka katika lugha zingine

Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kibulgaria 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kibulgaria 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kibulgaria 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kihispania 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kihispania 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kihispania 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kicheki 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kicheki 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kicheki 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kijerumani 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kijerumani 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kijerumani 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiestonia 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiestonia 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiestonia 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kigiriki 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kigiriki 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kigiriki 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiingereza 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiingereza 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiingereza 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kifaransa 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kifaransa 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kifaransa 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiitaliano 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiitaliano 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiitaliano 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kilatvia 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kilatvia 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kilatvia 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kilithuania 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kilithuania 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kilithuania 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kihungari 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kihungari 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kihungari 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kimalta 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kimalta 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kimalta 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiholanzi 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiholanzi 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiholanzi 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kipolandi 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kipolandi 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kipolandi 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kireno 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kireno 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kireno 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiromania 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiromania 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiromania 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kislovakia 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kislovakia 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kislovakia 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kislovenia 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kislovenia 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kislovenia 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kifinlandi 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kifinlandi 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kifinlandi 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiswidi 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiswidi 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiswidi 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kinorwe 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kinorwe 30-08-2023
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiaisilandi 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiaisilandi 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiaisilandi 28-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kroeshia 30-08-2023
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kroeshia 30-08-2023
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kroeshia 28-09-2016

Tafuta arifu zinazohusiana na bidhaa hii

Tazama historia ya hati