Reyataz

国: 欧州連合

言語: デンマーク語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 (PAR)
28-09-2016

有効成分:

atazanavir (as sulfate)

から入手可能:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATCコード:

J05AE08

INN(国際名):

atazanavir sulfate

治療群:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

治療領域:

HIV infektioner

適応症:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

製品概要:

Revision: 54

認証ステータス:

autoriseret

承認日:

2004-03-01

情報リーフレット

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット ブルガリア語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 ブルガリア語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ブルガリア語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 英語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 30-08-2023
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 アイスランド語 28-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 30-08-2023
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 30-08-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 クロアチア語 28-09-2016

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する