Reyataz

Krajina: Európska únia

Jazyk: dánčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

atazanavir (as sulfate)

Dostupné z:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC kód:

J05AE08

INN (Medzinárodný Name):

atazanavir sulfate

Terapeutické skupiny:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terapeutické oblasti:

HIV infektioner

Terapeutické indikácie:

Reyataz-kapsler, der administreres sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og pædiatriske patienter 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5. Reyataz orale pulver, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1 inficerede pædiatriske patienter, der er mindst 3 måneder gamle og vejer mindst 5 kg (se afsnit 4. Baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere ( 4 PI mutationer). Valget af Reyataz i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie (se afsnit 4. 4 og 5.

Prehľad produktov:

Revision: 54

Stav Autorizácia:

autoriseret

Dátum Autorizácia:

2004-03-01

Príbalový leták

                102
B. INDLÆGSSEDDEL
103
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
REYATAZ 100 MG HÅRDE KAPSLER
atazanavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret REYATAZ til dig personligt. Lad derfor være med
at give lægemidlet til
andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage REYATAZ
3.
Sådan skal du tage REYATAZ
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
REYATAZ ER ET LÆGEMIDDEL TIL ANTIVIRAL (ELLER ANTIRETROVIRAL)
BEHANDLING.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes
_proteasehæmmere_
. Denne type lægemiddel kontrollerer infektion med human
immundefektvirus (hiv) ved at stoppe et protein, som hiv har brug for
til at mangfoldiggøre sig.
Lægemidlet nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved
immunforsvaret. På denne måde
nedsætter REYATAZ risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med
hiv-infektion.
REYATAZ-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og
ældre. Lægen har ordineret
REYATAZ til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids
(acquired immunodeficiency
syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i
kombination med andre
lægemidler mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination
af andre lægemidler og
REYATAZ, der er bedst for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REYATAZ
TAG IKKE REYATAZ:

HVIS DU ER ALLERGISK
over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i REYAT
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 54,79 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 82,18 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 109,57 mg
lactose per kapsel.
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 164,36 mg
lactose per kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
REYATAZ 100 mg hårde kapsler
Matblå og hvide kapsler påtrykt ”BMS 100 mg” på den ene halvdel
og ”3623” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 150 mg hårde kapsler
Matblå og dueblå kapsler påtrykt ”BMS 150 mg” på den ene
halvdel og ”3624” på den anden halvdel
med hvidt og blå trykfarve.
REYATAZ 200 mg hårde kapsler
Matblå kapsler påtrykt ”BMS 200 mg” på den ene halvdel og
”3631” på den anden halvdel med hvid
trykfarve.
3
REYATAZ 300 mg hårde kapsler
Matrøde og blå kapsler påtrykt ”BMS 300 mg” på den ene halvdel
og ”3622” på den anden halvdel
med hvid trykfarve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
REYATAZ-kapsler, administreret sammen med en lav dosis ritonavir, er
indiceret til behandling af
hiv-1-infektion hos voksne og børn fra 6 år og ældre i kombination
med andre antiretrovirale
lægemidler (se pkt. 4.2).
På baggrund af eksisterende virologiske og kliniske data for voksne
patienter forventes der ikke
gavnlig effekt hos patienter med stammer, der er resistente o
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 30-08-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení islandčina 28-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 30-08-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 30-08-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 28-09-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov