Iscover

Land: Europeiska unionen

Språk: danska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
06-07-2023

Aktiva substanser:

clopidogrel

Tillgänglig från:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC-kod:

B01AC04

INN (International namn):

clopidogrel

Terapeutisk grupp:

Antitrombotiske midler

Terapiområde:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Terapeutiska indikationer:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Produktsammanfattning:

Revision: 50

Bemyndigande status:

autoriseret

Tillstånd datum:

1998-07-14

Bipacksedel

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel bulgariska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper bulgariska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport bulgariska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel spanska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel tyska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel estniska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel engelska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel franska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel italienska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel polska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel finska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel svenska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 16-02-2023
Bipacksedel Bipacksedel norska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 06-07-2023
Bipacksedel Bipacksedel isländska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 06-07-2023
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 06-07-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 06-07-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport kroatiska 16-02-2023

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik