Iscover

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
06-07-2023

Aktiv bestanddel:

clopidogrel

Tilgængelig fra:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC-kode:

B01AC04

INN (International Name):

clopidogrel

Terapeutisk gruppe:

Antitrombotiske midler

Terapeutisk område:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Terapeutiske indikationer:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Produkt oversigt:

Revision: 50

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

1998-07-14

Indlægsseddel

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 06-07-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 16-02-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 06-07-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 06-07-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 06-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 06-07-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 16-02-2023

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik