Iscover

Country: Եվրոպական Միություն

language: դանիերեն

source: EMA (European Medicines Agency)

buyitnow

PIL PIL (PIL)
06-07-2023
SPC SPC (SPC)
06-07-2023
PAR PAR (PAR)
16-02-2023

active_ingredient:

clopidogrel

MAH:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC_code:

B01AC04

INN:

clopidogrel

therapeutic_group:

Antitrombotiske midler

therapeutic_area:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

therapeutic_indication:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

leaflet_short:

Revision: 50

authorization_status:

autoriseret

authorization_date:

1998-07-14

PIL

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                read_full_document
                
              

SPC

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

PIL PIL բուլղարերեն 06-07-2023
SPC SPC բուլղարերեն 06-07-2023
PAR PAR բուլղարերեն 16-02-2023
PIL PIL իսպաներեն 06-07-2023
SPC SPC իսպաներեն 06-07-2023
PAR PAR իսպաներեն 16-02-2023
PIL PIL չեխերեն 06-07-2023
SPC SPC չեխերեն 06-07-2023
PAR PAR չեխերեն 16-02-2023
PIL PIL գերմաներեն 06-07-2023
SPC SPC գերմաներեն 06-07-2023
PAR PAR գերմաներեն 16-02-2023
PIL PIL էստոներեն 06-07-2023
SPC SPC էստոներեն 06-07-2023
PAR PAR էստոներեն 16-02-2023
PIL PIL հունարեն 06-07-2023
SPC SPC հունարեն 06-07-2023
PAR PAR հունարեն 16-02-2023
PIL PIL անգլերեն 06-07-2023
SPC SPC անգլերեն 06-07-2023
PAR PAR անգլերեն 16-02-2023
PIL PIL ֆրանսերեն 06-07-2023
SPC SPC ֆրանսերեն 06-07-2023
PAR PAR ֆրանսերեն 16-02-2023
PIL PIL իտալերեն 06-07-2023
SPC SPC իտալերեն 06-07-2023
PAR PAR իտալերեն 16-02-2023
PIL PIL լատվիերեն 06-07-2023
SPC SPC լատվիերեն 06-07-2023
PAR PAR լատվիերեն 16-02-2023
PIL PIL լիտվերեն 06-07-2023
SPC SPC լիտվերեն 06-07-2023
PAR PAR լիտվերեն 16-02-2023
PIL PIL հունգարերեն 06-07-2023
SPC SPC հունգարերեն 06-07-2023
PAR PAR հունգարերեն 16-02-2023
PIL PIL մալթերեն 06-07-2023
SPC SPC մալթերեն 06-07-2023
PAR PAR մալթերեն 16-02-2023
PIL PIL հոլանդերեն 06-07-2023
SPC SPC հոլանդերեն 06-07-2023
PAR PAR հոլանդերեն 16-02-2023
PIL PIL լեհերեն 06-07-2023
SPC SPC լեհերեն 06-07-2023
PAR PAR լեհերեն 16-02-2023
PIL PIL պորտուգալերեն 06-07-2023
SPC SPC պորտուգալերեն 06-07-2023
PAR PAR պորտուգալերեն 16-02-2023
PIL PIL ռումիներեն 06-07-2023
SPC SPC ռումիներեն 06-07-2023
PAR PAR ռումիներեն 16-02-2023
PIL PIL սլովակերեն 06-07-2023
SPC SPC սլովակերեն 06-07-2023
PAR PAR սլովակերեն 16-02-2023
PIL PIL սլովեներեն 06-07-2023
SPC SPC սլովեներեն 06-07-2023
PAR PAR սլովեներեն 16-02-2023
PIL PIL ֆիններեն 06-07-2023
SPC SPC ֆիններեն 06-07-2023
PAR PAR ֆիններեն 16-02-2023
PIL PIL շվեդերեն 06-07-2023
SPC SPC շվեդերեն 06-07-2023
PAR PAR շվեդերեն 16-02-2023
PIL PIL Նորվեգերեն 06-07-2023
SPC SPC Նորվեգերեն 06-07-2023
PIL PIL իսլանդերեն 06-07-2023
SPC SPC իսլանդերեն 06-07-2023
PIL PIL խորվաթերեն 06-07-2023
SPC SPC խորվաթերեն 06-07-2023
PAR PAR խորվաթերեն 16-02-2023

view_documents_history