Iscover

Land: Den europeiske union

Språk: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Kjøp det nå

Preparatomtale Preparatomtale (SPC)
06-07-2023

Aktiv ingrediens:

clopidogrel

Tilgjengelig fra:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC-kode:

B01AC04

INN (International Name):

clopidogrel

Terapeutisk gruppe:

Antitrombotiske midler

Terapeutisk område:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Indikasjoner:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Produkt oppsummering:

Revision: 50

Autorisasjon status:

autoriseret

Autorisasjon dato:

1998-07-14

Informasjon til brukeren

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Les hele dokumentet
                
              

Preparatomtale

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren bulgarsk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale bulgarsk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport bulgarsk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren spansk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale spansk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport spansk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tsjekkisk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale tsjekkisk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tsjekkisk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tysk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale tysk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tysk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren estisk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale estisk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport estisk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren gresk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale gresk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport gresk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren engelsk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale engelsk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport engelsk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren fransk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale fransk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport fransk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren italiensk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale italiensk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport italiensk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren latvisk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale latvisk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport latvisk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren litauisk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale litauisk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport litauisk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren ungarsk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale ungarsk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport ungarsk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren maltesisk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale maltesisk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport maltesisk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren nederlandsk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale nederlandsk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport nederlandsk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren polsk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale polsk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport polsk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren portugisisk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale portugisisk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport portugisisk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren rumensk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale rumensk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport rumensk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovakisk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale slovakisk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovakisk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovensk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale slovensk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovensk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren finsk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale finsk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport finsk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren svensk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale svensk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport svensk 16-02-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren norsk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale norsk 06-07-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren islandsk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale islandsk 06-07-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren kroatisk 06-07-2023
Preparatomtale Preparatomtale kroatisk 06-07-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport kroatisk 16-02-2023

Søk varsler relatert til dette produktet

Vis dokumenthistorikk