Iscover

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Danca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

clopidogrel

Mevcut itibaren:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC kodu:

B01AC04

INN (International Adı):

clopidogrel

Terapötik grubu:

Antitrombotiske midler

Terapötik alanı:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Terapötik endikasyonlar:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Ürün özeti:

Revision: 50

Yetkilendirme durumu:

autoriseret

Yetkilendirme tarihi:

1998-07-14

Bilgilendirme broşürü

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Bulgarca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Bulgarca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Bulgarca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 16-02-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 06-07-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 06-07-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 06-07-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 06-07-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hırvatça 16-02-2023

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin