Iscover

国家: 欧盟

语言: 丹麦文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

资料单张 资料单张 (PIL)
06-07-2023
产品特点 产品特点 (SPC)
06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 (PAR)
16-02-2023

有效成分:

clopidogrel

可用日期:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC代码:

B01AC04

INN(国际名称):

clopidogrel

治疗组:

Antitrombotiske midler

治疗领域:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

疗效迹象:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

產品總結:

Revision: 50

授权状态:

autoriseret

授权日期:

1998-07-14

资料单张

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 保加利亚文 06-07-2023
产品特点 产品特点 保加利亚文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 保加利亚文 16-02-2023
资料单张 资料单张 西班牙文 06-07-2023
产品特点 产品特点 西班牙文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 16-02-2023
资料单张 资料单张 捷克文 06-07-2023
产品特点 产品特点 捷克文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 16-02-2023
资料单张 资料单张 德文 06-07-2023
产品特点 产品特点 德文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 德文 16-02-2023
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 06-07-2023
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 16-02-2023
资料单张 资料单张 希腊文 06-07-2023
产品特点 产品特点 希腊文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 16-02-2023
资料单张 资料单张 英文 06-07-2023
产品特点 产品特点 英文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 英文 16-02-2023
资料单张 资料单张 法文 06-07-2023
产品特点 产品特点 法文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 法文 16-02-2023
资料单张 资料单张 意大利文 06-07-2023
产品特点 产品特点 意大利文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 16-02-2023
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 06-07-2023
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 16-02-2023
资料单张 资料单张 立陶宛文 06-07-2023
产品特点 产品特点 立陶宛文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 16-02-2023
资料单张 资料单张 匈牙利文 06-07-2023
产品特点 产品特点 匈牙利文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 16-02-2023
资料单张 资料单张 马耳他文 06-07-2023
产品特点 产品特点 马耳他文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 16-02-2023
资料单张 资料单张 荷兰文 06-07-2023
产品特点 产品特点 荷兰文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 16-02-2023
资料单张 资料单张 波兰文 06-07-2023
产品特点 产品特点 波兰文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 16-02-2023
资料单张 资料单张 葡萄牙文 06-07-2023
产品特点 产品特点 葡萄牙文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 16-02-2023
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 06-07-2023
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 16-02-2023
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 06-07-2023
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 16-02-2023
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 06-07-2023
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 16-02-2023
资料单张 资料单张 芬兰文 06-07-2023
产品特点 产品特点 芬兰文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 16-02-2023
资料单张 资料单张 瑞典文 06-07-2023
产品特点 产品特点 瑞典文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 16-02-2023
资料单张 资料单张 挪威文 06-07-2023
产品特点 产品特点 挪威文 06-07-2023
资料单张 资料单张 冰岛文 06-07-2023
产品特点 产品特点 冰岛文 06-07-2023
资料单张 资料单张 克罗地亚文 06-07-2023
产品特点 产品特点 克罗地亚文 06-07-2023
公众评估报告 公众评估报告 克罗地亚文 16-02-2023

搜索与此产品相关的警报

查看文件历史