Iscover

البلد: الاتحاد الأوروبي

اللغة: الدانماركية

المصدر: EMA (European Medicines Agency)

اشتر الآن

العنصر النشط:

clopidogrel

متاح من:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC رمز:

B01AC04

INN (الاسم الدولي):

clopidogrel

المجموعة العلاجية:

Antitrombotiske midler

المجال العلاجي:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

الخصائص العلاجية:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

ملخص المنتج:

Revision: 50

الوضع إذن:

autoriseret

تاريخ الترخيص:

1998-07-14

نشرة المعلومات

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

خصائص المنتج

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات البلغارية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج البلغارية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البلغارية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإسبانية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإسبانية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإسبانية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات التشيكية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج التشيكية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور التشيكية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الألمانية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الألمانية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الألمانية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإستونية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإستونية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإستونية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اليونانية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج اليونانية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اليونانية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإنجليزية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإنجليزية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإنجليزية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفرنسية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الفرنسية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفرنسية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإيطالية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإيطالية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإيطالية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللاتفية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج اللاتفية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللاتفية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللتوانية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج اللتوانية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللتوانية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهنغارية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الهنغارية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهنغارية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات المالطية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج المالطية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور المالطية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهولندية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الهولندية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهولندية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البولندية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج البولندية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البولندية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البرتغالية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج البرتغالية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البرتغالية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الرومانية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الرومانية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الرومانية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفاكية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفاكية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفاكية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفانية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفانية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفانية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفنلندية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الفنلندية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفنلندية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السويدية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج السويدية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السويدية 16-02-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات النرويجية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج النرويجية 06-07-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الأيسلاندية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الأيسلاندية 06-07-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الكرواتية 06-07-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الكرواتية 06-07-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الكرواتية 16-02-2023

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات