Iscover

Država: Evropska unija

Jezik: danščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni (PAR)
16-02-2023

Aktivna sestavina:

clopidogrel

Dostopno od:

Sanofi Winthrop Industrie

Koda artikla:

B01AC04

INN (mednarodno ime):

clopidogrel

Terapevtska skupina:

Antitrombotiske midler

Terapevtsko območje:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Terapevtske indikacije:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Povzetek izdelek:

Revision: 50

Status dovoljenje:

autoriseret

Datum dovoljenje:

1998-07-14

Navodilo za uporabo

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo bolgarščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka bolgarščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni bolgarščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 16-02-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 06-07-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 06-07-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 06-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 06-07-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni hrvaščina 16-02-2023

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov