Iscover

Země: Evropská unie

Jazyk: dánština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

clopidogrel

Dostupné s:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC kód:

B01AC04

INN (Mezinárodní Name):

clopidogrel

Terapeutické skupiny:

Antitrombotiske midler

Terapeutické oblasti:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Terapeutické indikace:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Přehled produktů:

Revision: 50

Stav Autorizace:

autoriseret

Datum autorizace:

1998-07-14

Informace pro uživatele

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele bulharština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu bulharština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení bulharština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 16-02-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 06-07-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 06-07-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 06-07-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 06-07-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení chorvatština 16-02-2023

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů