Iscover

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: dāņu

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

clopidogrel

Pieejams no:

Sanofi Winthrop Industrie

ATĶ kods:

B01AC04

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

clopidogrel

Ārstniecības grupa:

Antitrombotiske midler

Ārstniecības joma:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Ārstēšanas norādes:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Produktu pārskats:

Revision: 50

Autorizācija statuss:

autoriseret

Autorizācija datums:

1998-07-14

Lietošanas instrukcija

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija bulgāru 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts bulgāru 06-07-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums bulgāru 16-02-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 06-07-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 16-02-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 06-07-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 16-02-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 06-07-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 16-02-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 06-07-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 16-02-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 06-07-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 16-02-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 06-07-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 16-02-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 06-07-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 16-02-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 06-07-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 16-02-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 06-07-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 06-07-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 06-07-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 16-02-2023

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi