Iscover

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: דנית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

clopidogrel

זמין מ:

Sanofi Winthrop Industrie

קוד ATC:

B01AC04

INN (שם בינלאומי):

clopidogrel

קבוצה תרפויטית:

Antitrombotiske midler

איזור תרפויטי:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

סממני תרפויטית:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

leaflet_short:

Revision: 50

מצב אישור:

autoriseret

תאריך אישור:

1998-07-14

עלון מידע

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע בולגרית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר בולגרית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה בולגרית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע ספרדית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע גרמנית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע אסטונית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע יוונית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע אנגלית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע צרפתית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע איטלקית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע לטבית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע ליטאית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע הונגרית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע מלטית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע הולנדית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע פולנית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע רומנית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע סלובקית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע סלובנית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע פינית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע שוודית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 16-02-2023
עלון מידע עלון מידע נורבגית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 06-07-2023
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 06-07-2023
עלון מידע עלון מידע קרואטית 06-07-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 06-07-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה קרואטית 16-02-2023

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים