Iscover

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Dansk

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Selebaran informasi Selebaran informasi (PIL)
06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk (SPC)
06-07-2023

Bahan aktif:

clopidogrel

Tersedia dari:

Sanofi Winthrop Industrie

Kode ATC:

B01AC04

INN (Nama Internasional):

clopidogrel

Kelompok Terapi:

Antitrombotiske midler

Area terapi:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Indikasi Terapi:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Ringkasan produk:

Revision: 50

Status otorisasi:

autoriseret

Tanggal Otorisasi:

1998-07-14

Selebaran informasi

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Bulgar 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Bulgar 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Bulgar 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 16-02-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 06-07-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 06-07-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 06-07-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 06-07-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Kroasia 16-02-2023

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen