Iscover

Ország: Európai Unió

Nyelv: dán

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

clopidogrel

Beszerezhető a:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC-kód:

B01AC04

INN (nemzetközi neve):

clopidogrel

Terápiás csoport:

Antitrombotiske midler

Terápiás terület:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Terápiás javallatok:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Termék összefoglaló:

Revision: 50

Engedélyezési státusz:

autoriseret

Engedély dátuma:

1998-07-14

Betegtájékoztató

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató bolgár 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők bolgár 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők német 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 06-07-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 16-02-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők román 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 06-07-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 16-02-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 06-07-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 16-02-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 06-07-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 06-07-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 06-07-2023

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése