Iscover

País: Unión Europea

Idioma: danés

Fuente: EMA (European Medicines Agency)

Cómpralo ahora

Ingredientes activos:

clopidogrel

Disponible desde:

Sanofi Winthrop Industrie

Código ATC:

B01AC04

Designación común internacional (DCI):

clopidogrel

Grupo terapéutico:

Antitrombotiske midler

Área terapéutica:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

indicaciones terapéuticas:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Resumen del producto:

Revision: 50

Estado de Autorización:

autoriseret

Fecha de autorización:

1998-07-14

Información para el usuario

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Leer el documento completo
                
              

Ficha técnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Información para el usuario Información para el usuario búlgaro 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica búlgaro 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública búlgaro 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario español 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica español 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública español 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario checo 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica checo 06-07-2023
Información para el usuario Información para el usuario alemán 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica alemán 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública alemán 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario estonio 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica estonio 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública estonio 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario griego 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica griego 06-07-2023
Información para el usuario Información para el usuario inglés 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica inglés 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública inglés 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario francés 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica francés 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública francés 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario italiano 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica italiano 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública italiano 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario letón 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica letón 06-07-2023
Información para el usuario Información para el usuario lituano 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica lituano 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública lituano 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario húngaro 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica húngaro 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública húngaro 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario maltés 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica maltés 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública maltés 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario neerlandés 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica neerlandés 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública neerlandés 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario polaco 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica polaco 06-07-2023
Información para el usuario Información para el usuario portugués 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica portugués 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública portugués 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario rumano 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica rumano 06-07-2023
Información para el usuario Información para el usuario eslovaco 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica eslovaco 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública eslovaco 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario esloveno 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica esloveno 06-07-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública esloveno 16-02-2023
Información para el usuario Información para el usuario finés 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica finés 06-07-2023
Información para el usuario Información para el usuario sueco 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica sueco 06-07-2023
Información para el usuario Información para el usuario noruego 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica noruego 06-07-2023
Información para el usuario Información para el usuario islandés 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica islandés 06-07-2023
Información para el usuario Información para el usuario croata 06-07-2023
Ficha técnica Ficha técnica croata 06-07-2023

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos