Iscover

Country: Unjoni Ewropea

Lingwa: Daniż

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

clopidogrel

Disponibbli minn:

Sanofi Winthrop Industrie

Kodiċi ATC:

B01AC04

INN (Isem Internazzjonali):

clopidogrel

Grupp terapewtiku:

Antitrombotiske midler

Żona terapewtika:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 50

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

autoriseret

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

1998-07-14

Fuljett ta 'informazzjoni

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Bulgaru 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Bulgaru 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 06-07-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 16-02-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 06-07-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 16-02-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 06-07-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 16-02-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 06-07-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 16-02-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 06-07-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 16-02-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 06-07-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 16-02-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 06-07-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 16-02-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 06-07-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 16-02-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 06-07-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 06-07-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 06-07-2023

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti