Iscover

Land: Europese Unie

Taal: Deens

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Bijsluiter Bijsluiter (PIL)
06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken (SPC)
06-07-2023

Werkstoffen:

clopidogrel

Beschikbaar vanaf:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC-code:

B01AC04

INN (Algemene Internationale Benaming):

clopidogrel

Therapeutische categorie:

Antitrombotiske midler

Therapeutisch gebied:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

therapeutische indicaties:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Product samenvatting:

Revision: 50

Autorisatie-status:

autoriseret

Autorisatie datum:

1998-07-14

Bijsluiter

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Bulgaars 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Bulgaars 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Bulgaars 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Spaans 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Duits 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Duits 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Engels 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Engels 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Frans 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Frans 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Pools 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Pools 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Fins 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Fins 06-07-2023
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 16-02-2023
Bijsluiter Bijsluiter Noors 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Noors 06-07-2023
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 06-07-2023
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 06-07-2023
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 06-07-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Kroatisch 16-02-2023

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten