Iscover

国: 欧州連合

言語: デンマーク語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 (PAR)
16-02-2023

有効成分:

clopidogrel

から入手可能:

Sanofi Winthrop Industrie

ATCコード:

B01AC04

INN(国際名):

clopidogrel

治療群:

Antitrombotiske midler

治療領域:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

適応症:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

製品概要:

Revision: 50

認証ステータス:

autoriseret

承認日:

1998-07-14

情報リーフレット

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット ブルガリア語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 ブルガリア語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ブルガリア語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 英語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 16-02-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 06-07-2023
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 06-07-2023
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 06-07-2023
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 06-07-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 クロアチア語 16-02-2023

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する