Iscover

Krajina: Európska únia

Jazyk: dánčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

clopidogrel

Dostupné z:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC kód:

B01AC04

INN (Medzinárodný Name):

clopidogrel

Terapeutické skupiny:

Antitrombotiske midler

Terapeutické oblasti:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Terapeutické indikácie:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Prehľad produktov:

Revision: 50

Stav Autorizácia:

autoriseret

Dátum Autorizácia:

1998-07-14

Príbalový leták

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták čeština 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták poľština 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 16-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 06-07-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 06-07-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 06-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 06-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 16-02-2023

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov