Iscover

Страна: Европейский союз

Язык: датский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

clopidogrel

Доступна с:

Sanofi Winthrop Industrie

код АТС:

B01AC04

ИНН (Международная Имя):

clopidogrel

Терапевтическая группа:

Antitrombotiske midler

Терапевтические области:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Терапевтические показания :

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Обзор продуктов:

Revision: 50

Статус Авторизация:

autoriseret

Дата Авторизация:

1998-07-14

тонкая брошюра

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра болгарский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 06-07-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 16-02-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 06-07-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 16-02-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 06-07-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 16-02-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 06-07-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 16-02-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 06-07-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 16-02-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 06-07-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 06-07-2023

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов